Wetenschapper

Ik bekijk maatschappelijke vraagstukken graag vanuit meerdere perspectieven. Er is nooit één antwoord. Belangrijker vind ik: wat is de échte vraag? Wie heeft er een probleem en waarom? Ik vind het leuk om gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen en om op basis van de resultaten te komen tot vernieuwende en toepasselijke oplossingen.

Sport en beweeggedrag van kinderen
Momenteel werk ik als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, faculteit Bestuurs- en organisatiewetenschap. ‘Vital Generation 2040’ (Vital@2040) is een tweejarig multidisciplinair onderzoeksproject over de vraag hoe de institutionele omgeving, ruimtelijke inrichting en digitale technologie een fysiek en sociaal actieve leefstijl kunnen bevorderen onder kwetsbare kinderen tot 12 jaar. Deze vraag onderzoeken we in het project met behulp van interventies die gebruik maken van innovaties op het gebied van de institutionele omgeving, ruimtelijke inrichting en digitale technologie. De interventies vinden plaats in drie bestaande living labs in Utrecht en Eindhoven, waarin onderzoekers samenwerken met lokale netwerken van scholen, sportclubs, welzijnsorganisaties, GGD’s en huisartspraktijken.

Woonplezier van ouderen
Langer zelfstandig thuis wonen is het huidige devies van zowel de Rijksoverheid als de meerderheid van de ouderen zelf. Je kan dan de huidige woning aanpassen of tijdig verhuizen naar een woning die past bij de volgende levensfase. Er zijn reeds veel ideeën bedacht om invulling te geven aan deze mogelijkheden en zo ouderen langer thuis te laten wonen. De meeste van de ideeën betreffen functionele ontwerpen, die ingaan op de (veronderstelde) behoeften, bijvoorbeeld met betrekking tot toegankelijkheid, veiligheid en ruimte voor hulpmiddelen in huis. Bij Leyden Academy on Vitality and Ageing onderzocht ik het woonplezier van zelfstandig wonende ouderen in verschillende contexten. Lees Hier meer over dit onderzoek.

Vertragen
Als we ouder worden verandert ons leefritme en onze ervaring van tijd. Ons leefritme wordt niet meer bepaald door betaald werk, maar door activiteiten zoals eten, persoonlijke verzorging en slapen (ook overdag). Voor veel mensen die de pensioensleeftijd bereiken is het een uitdaging om de tijd te vullen en als betekenisvol te ervaren. Zij voelen zich “out of sync” met de mensen om zich heen. Dit komt mede doordat zowel jong als oud geneigd zijn de tijd te waarderen in relatie tot het meest dominante en populaire leefritme in de maatschappij: het snelle werkleven van jonge mensen. Van ouderen wordt steeds meer verwacht dat zij “bijblijven”, ondanks het natuurlijke vertragingsproces van hun lichaam en geest. Zo wordt van ouderen verwacht dat zij op een hoog tempo mee blijven doen door een smartphone gebruiken en digitaal hun zaken zoals de belastingaangifte te regelen. Tegelijkertijd ervaren steeds meer jonge mensen de nadelen van een snel leefritme zoals stress en burn-out en proberen zij te vertragen en aandachtiger te leven. Hoe kunnen we vertragende leefritmes positief (her) waarderen?

Werk-privé balans
In maart 2017 ben ik gepromoveerd op mijn onderzoek naar de werk-privé balans van zelfstandig ondernemers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn proefschrift “Busyness around the Business” laat zien dat verschillende typen zelfstandig ondernemers hun werk-privé balans verschillend ervaren. Deze verschillende ervaringen worden beïnvloed door werk en bedrijfskenmerken en de politieke, economische en culturele context. Hier kun je mijn proefschrift “Busyness around the Business” downloaden.

Wil je een hard copy exemplaar van mijn proefschrift ontvangen? Mail me dan.

Een overzicht van mijn (wetenschappelijke) publicaties en nevenfuncties vind je op mijn LinkedIn pagina.

Advertentie