Wetenschapper

Hoe leef je een gelukkig leven?
Een vraag zonder eenduidig antwoord.
Daarom ben ik welzijnswetenschapper.
Ik wil graag begrijpen hoe welzijn werkt.
Voor jou en voor mij, in verschillende tijden en omstandigheden.

Life and Vitality Assessment
Momenteel werk ik bij Leyden Academy on Vitality and Ageing. Ik doe er onderzoek naar het welbevinden van oudere mensen middels het Life and Vitality Assessment. Aan de hand van dit instrument kan met ouderen in gesprek worden gegaan over wat zij belangrijk vinden in hun leven en hoe tevreden ze hiermee zijn. Dit geeft ouderen inzicht in hun kwaliteit van leven, de thema’s die zij zelf belangrijk vinden en hoe zij hun levenstevredenheid kunnen vergroten.

Vertragen
Als we ouder worden verandert ons leefritme en onze ervaring van tijd. Ons leefritme wordt niet meer bepaald door betaald werk, maar door activiteiten zoals eten, persoonlijke verzorging en slapen (ook overdag). Voor veel mensen die de pensioensleeftijd bereiken is het een uitdaging om de tijd te vullen en als betekenisvol te ervaren. Zij voelen zich “out of sync” met de mensen om zich heen. Dit komt mede doordat zowel jong als oud geneigd zijn de tijd te waarderen in relatie tot het meest dominante en populaire leefritme in de maatschappij: het snelle werkleven van jonge mensen. Van ouderen wordt steeds meer verwacht dat zij “bijblijven”, ondanks het natuurlijke vertragingsproces van hun lichaam en geest. Zo wordt van ouderen verwacht dat zij op een hoog tempo mee blijven doen door een smartphone gebruiken en digitaal hun zaken zoals de belastingaangifte te regelen. Tegelijkertijd ervaren steeds meer jonge mensen de nadelen van een snel leefritme zoals stress en burn-out en proberen zij te vertragen en aandachtiger te leven. Hoe kunnen we vertragende leefritmes positief (her) waarderen?

Werk-privé balans
In maart 2017 ben ik gepromoveerd op mijn onderzoek naar de werk-privé balans van zelfstandig ondernemers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn proefschrift “Busyness around the Business” laat zien dat verschillende typen zelfstandig ondernemers hun werk-privé balans verschillend ervaren. Deze verschillende ervaringen worden beïnvloed door werk en bedrijfskenmerken en de politieke, economische en culturele context. Hier kun je mijn proefschrift “Busyness around the Business” downloaden.

Wil je een hard copy exemplaar van mijn proefschrift ontvangen? Mail me dan.

Een overzicht van mijn (wetenschappelijke) publicaties en nevenfuncties vind je op mijn LinkedIn pagina.